måndag 27 juli 2015

Remembrance |

(Click!) Three slightly different photographs arranged in a kind of triptych. July 2015.

Prints available from Saatchi Art.

fredag 24 juli 2015

Kulturmannen | On the move

(Click! Foto: Jan H Edvardsson) Bråda tider. Alltid på språng. Nåja, lugnt gående i alla fall. På väg till Rönnells. Ett snabbt besök med kamrat J. Snabbt in, snabbt ut. Det råder permanent köpstopp till Pretto films bibliotek; det gäller att minimera frestelserna.

Den här gången bara två inköp; ett till biblioteket och en bokgåva till J som fick Kristian Petris Träsket. En favorit, se tidigare blogginlägg.

Per taxi från Hotell Anglais landade vi så på Fotografiska. Zorn och en besvikelse, Inez & Vinoodh. Brandt är populär, men inte hos B&J, dvs kulturmannen och kamrat J. Men budskapet är ok.

En middag på ett av Mariatorgets hak fick runda av dagen. SJ bidrog till att kröna kvällen med ännu ett försenat tåg.

måndag 20 juli 2015

Filmlogg 12 Pickup | Tracks

(Click!) En arbetsfika på kvartersfiket. Gick igenom gamla lappar med texter, idéer, förslag med mera. Lade till nya idéer och artefakter att använda från kassarna som fortfarande står ouppackade i hallen. Läste igenom allt, började sedan att skapa en struktur med grundtema och fördjupningar.

Grundtema = kopplingen mellan huskroppar och människokroppar.

Fördjupningar = tid, minne.

För den typen av film jag gör skrivs inga manuskript. Men texter som får mig att knåda idéerna till något förhoppningsvis visningsbart. Det som sedan låter sig fångas på film blir ofta något annat av många olika skäl. Filmen blir till i redigeringen av de pusselbitar jag lyckats skapa och den ordning jag ger dem. Jag citerar återigen mig själv från inlägget Att göra film med pincett:

Jag plockar med pincett fragment från olika skeenden; rörliga som stilla. En delikat process. Jag fogar sedan samman fragmenten med nästan lika delar tankekraft och våld, sånär som på en bris av hopp. Avtvingar fragmenten nya innebörder; ibland uppstår dessa för ett kort ögonblick i kraft av de nya sammanhang jag placerat dem i. Några överlever. De sparar jag.


Fasad, hus, kroppens käril som fylls med tid. Avståndet i tid mellan närtidshistoria och ett nu, att gestalta det glappet är en utmaning.

torsdag 16 juli 2015

Peter Weiss | Filmaren

(Click!) Jag tittade nyligen igenom Peter Weiss filmer, så som de är samlade i den utgåva som säljs av Filmform, sammanställda av Harun Farocki, som gick bort 2014. I samlingen ingår även ett längre samtal mellan Farocki och Weiss.

Hans filmperiod omspänner endast omkring ett decennium. Han var som bekant verksam inom flera andra områden.

Mycket angående filmklimatet  känns igen när man läser om honom i boken A History of Swedish Film Culture: From Early Animation to Video Art.

1950-talets grupperingar, med organiserade amatörfilmare å ena sidan och Arbetsgruppen för film å den andra, där de s.k. experimentella filmmakarna samlades, känns igen långt framåt i tiden. Från början hette gruppen mycket riktigt Svensk experimentfilmstudio. Det dissonanta förhållandet mellan amatörfilm med tydliga rötter i den narrativa skolan (ordning) och den friare filmen (kaos) mötte även jag i slutet av 1970-talet i filmklubbens värld och senare inom t.ex. Shooting People som domineras av den traditionella, berättande filmen.

Då som nu går vissa ledord igen när det gäller den s.k. experimentella filmen; pretentiös, svårförståelig, elitistisk.

En titel från litteraturförteckningen i boken A History of... som jag gillar är "Bland maskar och andra encelliga kritiker" av Carl Slättne, Filmteknik No 4 1965.
 
"If you want to work with film as an artistic means of expression you have no choice: you have to go underground". Peter Weiss, Sveriges Radio 1958.

Ett exempel på Peter Weiss filmer.

Tidigare, relaterade blogginlägg:
Gunilla Palmstierna-Weiss
Staden som motiv
Staden II

tisdag 14 juli 2015

Vimeo | Mitt nätverk del 1

Tre konstnärer och exempel på deras verk. Vimeo grundades 2004 och är en webbplats för videodelning. Här samsas både etablerade och inte fullt så etablerade videomakare.

Eija Temisevä är en skulptör från Finland med en stor produktion bakom sig. När hon tröttnade på att skulptera började hon 2012 att göra videofilmer där hennes skulpturer visas på ett nytt sätt. Men hon gör även andra filmer. Läs en intervju med Eija på It's LIQUID.

Fred Hatt är verksam i Brooklyn, New York. Han arbetar både med fotografi, video, måleri och installationer - och andra uttryck. Besök hans hemsida för mer info.

Okie är verksam i Korea, Seoul.


Girl and Her Shadow from Eija Temisevä on Vimeo.


Awosting from Fred Hatt on Vimeo.


LIGHTS of THEIR OWN from Okie on Vimeo.

torsdag 9 juli 2015

Övralidspriset 2015 | Bruno K. Öijer

I måndags delades Övralidspriset 2015 ut till Bruno K. Öijer. Välförtjänt. Läs delar av talet som hölls av hans gymnasiekamrat Anders Cullhed.

Omläsning av Bruno K. Öijers diktsamlingar pågår ständigt i Pretto films bibliotekslokaler.

Vill man göra en lärande resa om hur mediebilden skapades kring Verner von Heidenstam kan man läsa den utmärkta avhandlingen Ryktbarhetens ansikte. Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige av Andreas Nyblom, Atlantis 2008.

tisdag 7 juli 2015

Filmform | Tre boxar film

Samlingarna Light Years, Peter Weiss och Die Moderne Stadt anlände i ett kuvert med en sommarhälsning från Filmform.

Filmtajm stundar, helt enkelt. 

lördag 4 juli 2015

Reflexion i 29 graders värme |


Allting finns här. Alla element, ända från Tidens begynnelse, såväl i det stora som vi kallar universum, som i det lilla, här på jorden. Att kombinera är den stora hemligheten. 

Ur kombinationerna uppstår något nytt. Så också i det skrivna. Vårt alfabets 28 bokstäver, kombinationerna är inte oändliga , men mer än tillräckliga för att skapa nytt så ofta vi önskar. Lägg till orden som i längre texter i sin tur kan kombineras på ofattbart många sätt. Lägg till grammatiken som låter oss arbeta med olika tempus. 

Et cetera.