måndag 20 juli 2015

Filmlogg 12 Pickup | Tracks

(Click!) En arbetsfika på kvartersfiket. Gick igenom gamla lappar med texter, idéer, förslag med mera. Lade till nya idéer och artefakter att använda från kassarna som fortfarande står ouppackade i hallen. Läste igenom allt, började sedan att skapa en struktur med grundtema och fördjupningar.

Grundtema = kopplingen mellan huskroppar och människokroppar.

Fördjupningar = tid, minne.

För den typen av film jag gör skrivs inga manuskript. Men texter som får mig att knåda idéerna till något förhoppningsvis visningsbart. Det som sedan låter sig fångas på film blir ofta något annat av många olika skäl. Filmen blir till i redigeringen av de pusselbitar jag lyckats skapa och den ordning jag ger dem. Jag citerar återigen mig själv från inlägget Att göra film med pincett:

Jag plockar med pincett fragment från olika skeenden; rörliga som stilla. En delikat process. Jag fogar sedan samman fragmenten med nästan lika delar tankekraft och våld, sånär som på en bris av hopp. Avtvingar fragmenten nya innebörder; ibland uppstår dessa för ett kort ögonblick i kraft av de nya sammanhang jag placerat dem i. Några överlever. De sparar jag.


Fasad, hus, kroppens käril som fylls med tid. Avståndet i tid mellan närtidshistoria och ett nu, att gestalta det glappet är en utmaning.

Inga kommentarer: