söndag 29 september 2019

Ny fotobok | Endless
 
 (Click!) Ännu en fotobok är under tryckning - Endless. Titeln är hämtad från den bildsvit om fem fotografier som jag gett namnet Endless. Boken innehåller fem avdelningar där den inledande bilden getts en titel - Light Reborn, Open the Kingdom, Noah, New Eden och To Ashes, To Dust.

Liggande format, lay flat, 28 x 33 cm, 56 sidor. Begränsad upplaga, 100 exemplar. Inom kort tillgänglig på Blurb.

Inga kommentarer: