fredag 16 juli 2021

Flying with Peter | Ett nytt projekt

Förstudien har nu övergått till ett projekt. Sedan den 3 juli har jag dagligen arbetat med "Flying with Peter. A fragmented journey in 25 sequences" (arbetstitel). En fotobok inspirerad av Peter Greenaways filmer och förhållande till tid och ting.

"A" som i Amstelodamum (Amsterdam). PG bor numera där.

 "Jag lever bland ett ständigt växande antal bokhyllor. I bibliotekets labyrint. Mentala rum försedda med signum, präntade för hand. Gränserna har börjat suddas ut. Hyllorna tycks mer och mer sammanfalla med själva våningen. Rummen är jag. Biblioteket ett självporträtt. Resan kan börja. Var jag landar, är det ingen som vet."
 

Inga kommentarer: