torsdag 16 juli 2015

Peter Weiss | Filmaren

(Click!) Jag tittade nyligen igenom Peter Weiss filmer, så som de är samlade i den utgåva som säljs av Filmform, sammanställda av Harun Farocki, som gick bort 2014. I samlingen ingår även ett längre samtal mellan Farocki och Weiss.

Hans filmperiod omspänner endast omkring ett decennium. Han var som bekant verksam inom flera andra områden.

Mycket angående filmklimatet  känns igen när man läser om honom i boken A History of Swedish Film Culture: From Early Animation to Video Art.

1950-talets grupperingar, med organiserade amatörfilmare å ena sidan och Arbetsgruppen för film å den andra, där de s.k. experimentella filmmakarna samlades, känns igen långt framåt i tiden. Från början hette gruppen mycket riktigt Svensk experimentfilmstudio. Det dissonanta förhållandet mellan amatörfilm med tydliga rötter i den narrativa skolan (ordning) och den friare filmen (kaos) mötte även jag i slutet av 1970-talet i filmklubbens värld och senare inom t.ex. Shooting People som domineras av den traditionella, berättande filmen.

Då som nu går vissa ledord igen när det gäller den s.k. experimentella filmen; pretentiös, svårförståelig, elitistisk.

En titel från litteraturförteckningen i boken A History of... som jag gillar är "Bland maskar och andra encelliga kritiker" av Carl Slättne, Filmteknik No 4 1965.
 
"If you want to work with film as an artistic means of expression you have no choice: you have to go underground". Peter Weiss, Sveriges Radio 1958.

Ett exempel på Peter Weiss filmer.

Tidigare, relaterade blogginlägg:
Gunilla Palmstierna-Weiss
Staden som motiv
Staden II

Inga kommentarer: