lördag 30 augusti 2008

Loggbok 080830 En Morpheinists Drömmar

Idag har jag grovmixat två ''musikstycken'' som ska användas till två olika sekvenser i filmen - se föregående loggbok! Relativt snart kommer bild och ljud att visas tillsammans på hemsidan. Just nu får ni nöja er med att lyssna! Gå till Screen Tests 2.

söndag 24 augusti 2008

Loggbok 080824 En Morpheinists Drömmar

Vid två tillfällen i juli genomförde jag och Janne, gammal vän och vapendragare, några fotosessioner i Stockholm. Vi tog över 600 bilder tillsammans, några kan nu ses på hemsidan för En Morpheinists Drömmar, Aktuell produktion 09. Andra kan dyka upp i kommande produktioner.

Jag arbetar nu bl.a. med en sekvens som innehåller en ''orgelfasad'', men som ändå inte är det. Bilder på denna kommer att motklippas mot verkliga kyrkoexteriörer och -interiörer. I helgen har jag spelat in ett orgelstycke som ger sken av en kyrkorgel och att ha en melodi men som genom sin uppbrutenhet inte har det. Som vanligt tar jag hjälp av hjärnans beredvillighet att leta efter mönster och fylla i och välvilligt tolka det vi hör. Mixning pågår just nu för att få till stycket enligt mina intentioner. I stället för bastoner i pedalstämman används ett tidigare framtaget syntljud som en bordunton som mixas in och ur stycket.

Jag har även spelat in en sekvens enkla bastoner för kontrabas i synttappning som ska användas till bildsekvensen Take A Walk. Sammanlagt finns det nu drygt tio olika ljudbilder/
stämningsmusikstycken som kommer att användas, alla inspelade med olika mjukvarusyntar och efterbehandlade i olika program och mixade.

lördag 23 augusti 2008

Torsten Ekbom - say no more!

Vill bara kort påminna om tre utomordentliga böckers existens av ovan nämnde Torsten: Bildstorm från 1995 - i trettiofyra längre essäer får vi en spännande och intresseväckande exposé över avantgardets historia, surrealistisk romankonst, rysk konstruktivism och mycket mer. Här finns också en essä om Kinoögat. Här förs resonemang om det Eisensteinska montaget inom filmkonsten och Andrej Tarkovskijs skepsis kring detta. I essän talas också om att frigöra det kreativa seendet, vilket är intressant, liksom Ekboms konstaterande att modernismens formtänkande är värdeneutralt. ''Formspråket uttrycker i sig ingen speciell ideologi, snarare ett förhållningssätt som allt efter den enskilde konstnärens preferenser och personliga läggning kan fyllas med de mest diametrala åsikter.'' Just så!

Jag passar även på att flagga för en relativt nyutkommen bok från The British Library i samband med en utställning där 2007: Breaking the Rules. The Printed Face of the European Avant Garde 1900-1937. En rikt illustrerad bok som förhöjer läsupplevelsen. Den presenterades nyligen i en DN-artikel.

2000 kom Ekboms Experimentfälten ut. Ännu en gång tar han läsaren med på en resa genom ett digert material från olika epoker. Undertiteln är Visionärer, nyskapare och sökare från tre sekler. Lärt och läsvärt.

Givetvis omfattar hans stora vetande även Kafka. Följdriktigt gavs den första svenska biografin ut 2004 av hans hand; Den osynliga domstolen. En bok om Franz Kafka. För den som vill läsa Kafka på svenska rekommenderas återigen de nya översättningar som ges ut på det eminenta förlaget Bakhåll.

Loggbok 080823 En Morpheinists Drömmar

Nya, kompletterande stillbilder har tagits i Stockholm under trevliga former. Detaljer mejslas ut när det gäller filmens struktur, sekvensers interna dramaturgi, förslag på ljud eller musik, klipplösningar etc. Under helgen har nya ljud skapats i gränslandet mellan musik och ljudeffekter men även mer regelrätt musik i mycket enkla, koncentrerade former. Några nya bilder och kanske något ljud läggs upp i morgon på hemsidan för En Morpheinists Drömmar. Kring mitten av september tas några videosekvenser i Stockholm. Därefter fortsätter arbetet med att lägga upp allt material på flera hårddiskar inför det snart stundande redigeringsarbetet. Parallellt med detta kommer de relativt många interiörscenerna att filmas. Den slutliga inläsningen av ett antal texter återstår också. Vilka personer som ska läsa dessa är ännu inte bestämt.

K-nstiga tidskrifter

Under det sena 1970-talet och under 80-talet prenumererade jag på ett antal tidskrifter om konst och litteratur. En del mer obskyra än andra. Vissa oerhört etablerade. Ingen har överlevt till vår tid. Här ett urval.

Kalejdoskop utgavs av den fortfarande namnkunniga, dvs verksamma och omskrivna, Sune Nordgren. Den startade 1975 med redaktionen i Åhus, i redaktörens hem. Senare startade han även Kalejdoskop Förlag med en intressant utgivning, själv har jag bl.a. en bok om målaren Roy Friberg. Hans målningar av byggnader besatta av liv är en favorit. Kalejdoskopnumren är tillgängliga på antikvariat och i de flesta fall fortfarande läsvärda. Nr 3 1980, ett jubileumsnummer, låter oss möta Ola Billgren och Torsten Weimarck och inte minst ett antal dikter av Lars Norén samt ett längre samtal med honom om hans då aktuella uppsättning av Orestes på Dramaten. Nr 4&5 1980 var ett dubbelnummer med titeln Japanskt kalejdoskop. I nr 4 1978 presenterades Grafikskolan Forum där Nordgren, själv konstnär, utbildades. I nr 2 1979 kan man få se hans egna alster. I nästföjande nummer det året bestod texten av ett stort ark papper i ett omslag med ett porträtt av förgrundsfiguren inom fluxusrörelsen, George F. Maciunas, som har ett finger med i mitt pågående filmpojekt. Arket redovisar en och en halv meter diagram - ''Diagram of Historical Development of Fluxus and Other 4 Dimensional, Aural, Optic, Olfactory Epithelial and Tactile Art Forms''.

1978 startade tidskriften Janus. Tidskrift för uppenbar litteratur. Ansvarig utgivare var Eric Fylkesson, en av 70-talets framträdande poeter. Han startade även andra tidskrifter som Feber och I minne.

Permanent press startades 1977. Två redaktioner fanns, en i Göteborg och en i Stockholm. Med tiden blev tidskriften ett viktigt språkrör för tidens unga författare. Litteratur, ny och äldre, i skön förening med konst. N:o 12 1979 visar t.ex. teckningar av Franco Leidi.

Café Existens startade 1978. Här fanns poesi, ny litteratur, artiklar om film & TV, recensioner, debatter, och en och annan serie och mycket annat. I dubbelnumret 11/12 1980 finns bl.a. ett längre sjok om rocklyrik - ett knippe översättningar av Dylanlåtar.

Artes las ner så sent som 2005. En tidskrift om konst, litteratur och musik. Den blev också ett forum för Ulf Lindes artiklar.

Radix, med undertiteln Tidskrift för humanism, hade Harry Järv som redaktör. Utgivare var Bo Cavefors förlag med en rik och djärv utgivning. Radix gavs ut mellan 1978-1982. Hög kvalitet och angelägna ämnen. Såg just att jag bara har två årgångar, måste åtgärdas!

Konklusion: gamla tidskrifter kan också vara bra - och aktuella!

söndag 10 augusti 2008

Söndagsmatiné - Carlos Reygadas

I Prettofilms studiobiograf har nyss snurrat Battle In heaven från 2005, en film av den mexikanske filmskaparen Carlos Reygadas. En utomordentligt bra film. En mycket medveten ljud- och bildhantering, en njutning för en filmintresserad att se och höra. Den berättar på ett avskalat sätt och med känslan som främsta kännetecken, en historia som speglar både samhällsklimat och religion i Mexico City.

Liksom Roy Andersson använder Reygadas bara amatörer i rollerna. Han berättar i en intervju på DVD-utgåvan av filmen att han inte vill använda skådespelare som dels (upplevelsemässigt) är belastade av andra roller för publiken och dels är han inte intresserad av skådespeleriets representationer av en karaktär - han vill ha en äkta karaktär som berättar det han vill visa.

2007 kom hans senaste film, Silent Light. I samband med Cannesfestivalen det året, där filmen fick stående ovationer efter visningen, gjorde Bright Lights Film Journal en intervju med Reygadas. Den kan läsas här.

''I hate the idea that film is actually telling a story! The great part of film is to make you feel, not by the narrative.''
Carlos Reygadas