söndag 2 september 2018

[ suhm-whairz ] | post-production

(Click!) Den något utdragna slutfasen av arbetet med fotoboken    [suhm-whairz] fortsätter.

Provtrycket kom tidigare i somras. Därefter har den vilat och under tiden gjorde jag de tre små temaböckerna.

Sedan några veckor tillbaka är slutarbetet i full gång. En del bilder har tillkommit, andra har och kommer att bytas ut. Även bildordningen ses över liksom bildsättningen.

Jag åker snart till Göteborg för att plåta och träffa lite trevligt folk. Hoppas det kan bli en och annan tänkbar bild därifrån som kan passa  i boken.

Det stora formatet kvarstår ännu, 30 x 30 cm. Egentligen för stort, 25 x 25 är mer hanterbart. Omfånget just nu är 156 sidor. Det kan bli ett tiotal sidor till.

Boken bör vara klar och tryckt i en slutlig version under sep/okt. Kanske blir det ett boksläpp?