måndag 11 november 2013

Så ska det vara | City Elements mk II

(Click!) Detta fotografi har jag tidigare visat här på bloggen. Men då i färg. Jag har även gjort en print i färg. Nu har jag landat i att det är så här bilden ska presenteras - i svartvitt. Givetvis. Det utjämnar och förstärker bilden, som så ofta. Temat i huvudet den dagen var City Elements.

Normalt väljer jag redan när jag plåtar färg eller svartvitt. Men denna blev i färg. Ett digitalt rödfilter har använts i efterhand.

Varför plåta en sådan vardaglig, trivial miljö? Just därför. Dessutom noga utvald av mig - där och då. Jag såg en bild. Två korresponderande volymer; en öppen, glasad, en sluten i betong. Ljuset i ryggen, skuggor i bildens nederkant. Gatans linjer förstärker det horisontella i bilden. Turlistor kontra taggad fasad. Den ljusa dörren leder in till okänt rum. Naturens trädformer bildar fond.

En och annan uppskattar bilder liknande denna. En kommentar från Roy Svensson, Konstkvarteret där jag visar 100 olika fotografier:

Du har mycket bra blick för miljöer och ser sådant som är svårt att upptäcka för ett otränat öga. TACK för att du visar så många fina och intressanta bilder.

Inga kommentarer: