lördag 9 november 2013

Näktergalen | Ett sorts manuskript

Linjär berättelse - nej.
Professionella skådespelare - nej.
Traditionell spelfilm - nej.
Traditionell dokumentärfilm - nej.
All inclusive - nej.
Videokonst - nej.
Krav på medskapande - ja.

För den fåtaliga skara som skulle vilja läsa - här länkas till en PDF med manuskriptet - så som det blev.

''Ett sorts filmmanuskript presenteras så som det blev
efter att filmen färdigställts i form av reflektioner kring
varje scen och/eller sekvens. Samtidigt bildar detta
en beskrivning av filmens struktur.''

Inga kommentarer: