lördag 9 november 2013

Manuskripttid |

(Click!) Jag har några gamla, men oskrivna, skrivböcker med hjälplinjer och läskpapper. En av dessa böcker ska nu fyllas med ord som ska bli film - Pickup | Tracks. Men mig hjälper inga hjälplinjer.

Skrivböckerna är en gåva av kamrat J. om jag minns rätt.

Inga kommentarer: