onsdag 18 juli 2012

Watchtower | Bonusmaterial

Den första idén dök upp under en utställning på Kulturhuset på våning 5, i ett rum med obehandlade betongväggar, som inte då användes för aktuell utställning - men som i detta nu används som en del av uställningen Street Smart. Väggen hade många hål i sig av skruv och plugg - som skotthål. Det var denna bild som födde en idé om att göra någonting där denna vägg skulle ingå. Därför tog jag ett foto på väggen. Jag tänkte: Det kan vara bra att ha.

Sommar i stan, en promenad på mitt gamla Söder kring Lundaparken. I anslutning till parken ligger ett antal bostadshus av olika typ och format längs med Skinnarviksringen. Där passerade jag vid en av ingångarna till parken ett lusthus i betong. Trots sommarvärmen och de gröna lövverken som omgärdade byggnaden fick dess form och material mig att associera i helt andra riktningar och koppla ihop byggnaden med väggen från Kulturhuset. Där och då föddes filmen, sommaren 2009.

Formen för filmen blev given genom att utgå från dessa två stillbilder. Lusthuset/vakttornet skakades liv i och kompletterades med ett ljudlandskap tillsammans med egen electronica och namn på olika sorters läger från 2:a världskriget och fram till idag.

Filmens andra del består av betongväggen mot vilken ett antal svartvita stillbilder hämtade från släktalbumet visas och försvinner på ett sätt som för de flesta leder tankarna åt ett visst håll. Samtidigt: en grå betongvägg och porträttbilder från tidigt 1900-tal är vad vi ser. Men ljudet leder oss i en viss riktning. I denna sekvens använder jag även skärpan mevetet; i början är väggen oskarp men skärpan ökar under hand.

I filmens tredje och avslutande del, en sorts upplösning, möter betraktaren de verkliga miljöerna med plats och tid angivna. Till denna sekvens hör även sluttexterna inklusive filmens titel. Dessa bilder beledsagas med samma electronica som tidigare i filmen, men nu utan kompletteande ljudlandskap.

Den bild som avslutar filmens andra del, streckfiguren, fotograferades kring Färgfabriken, Liljeholmen. Vid denna tid pågick en husockupation, se bilder här nedan. (Click!)Inga kommentarer: