lördag 28 juli 2012

Tid och medvetande |

Jag fortsätter min läsning av The End of Time av Julian Barbour och Andrej Tarkovskijs dagböcker, Martyrologion. Fortsatt bra båda två och med beröringspunkter. Även Tarkovskij intresserade sig för tid ur olika aspekter. 8 februari 1976 skriver han: Jag är övertygad om att tiden är reversibel. I varje fall är den inte rätlinjig.

Barbour för in medvetandet som en avgörande del av sina resonemang kring tiden. Detta är intressant jämfört med andra teorier.

På ett långt simplare plan är jag medveten om tidens gång, dvs den som inte finns enligt Barbour. Min semester tickar; i morgon kväll har två veckor förflutit av denna dyrbara imaginära materia.

Inga kommentarer: