lördag 23 augusti 2008

K-nstiga tidskrifter

Under det sena 1970-talet och under 80-talet prenumererade jag på ett antal tidskrifter om konst och litteratur. En del mer obskyra än andra. Vissa oerhört etablerade. Ingen har överlevt till vår tid. Här ett urval.

Kalejdoskop utgavs av den fortfarande namnkunniga, dvs verksamma och omskrivna, Sune Nordgren. Den startade 1975 med redaktionen i Åhus, i redaktörens hem. Senare startade han även Kalejdoskop Förlag med en intressant utgivning, själv har jag bl.a. en bok om målaren Roy Friberg. Hans målningar av byggnader besatta av liv är en favorit. Kalejdoskopnumren är tillgängliga på antikvariat och i de flesta fall fortfarande läsvärda. Nr 3 1980, ett jubileumsnummer, låter oss möta Ola Billgren och Torsten Weimarck och inte minst ett antal dikter av Lars Norén samt ett längre samtal med honom om hans då aktuella uppsättning av Orestes på Dramaten. Nr 4&5 1980 var ett dubbelnummer med titeln Japanskt kalejdoskop. I nr 4 1978 presenterades Grafikskolan Forum där Nordgren, själv konstnär, utbildades. I nr 2 1979 kan man få se hans egna alster. I nästföjande nummer det året bestod texten av ett stort ark papper i ett omslag med ett porträtt av förgrundsfiguren inom fluxusrörelsen, George F. Maciunas, som har ett finger med i mitt pågående filmpojekt. Arket redovisar en och en halv meter diagram - ''Diagram of Historical Development of Fluxus and Other 4 Dimensional, Aural, Optic, Olfactory Epithelial and Tactile Art Forms''.

1978 startade tidskriften Janus. Tidskrift för uppenbar litteratur. Ansvarig utgivare var Eric Fylkesson, en av 70-talets framträdande poeter. Han startade även andra tidskrifter som Feber och I minne.

Permanent press startades 1977. Två redaktioner fanns, en i Göteborg och en i Stockholm. Med tiden blev tidskriften ett viktigt språkrör för tidens unga författare. Litteratur, ny och äldre, i skön förening med konst. N:o 12 1979 visar t.ex. teckningar av Franco Leidi.

Café Existens startade 1978. Här fanns poesi, ny litteratur, artiklar om film & TV, recensioner, debatter, och en och annan serie och mycket annat. I dubbelnumret 11/12 1980 finns bl.a. ett längre sjok om rocklyrik - ett knippe översättningar av Dylanlåtar.

Artes las ner så sent som 2005. En tidskrift om konst, litteratur och musik. Den blev också ett forum för Ulf Lindes artiklar.

Radix, med undertiteln Tidskrift för humanism, hade Harry Järv som redaktör. Utgivare var Bo Cavefors förlag med en rik och djärv utgivning. Radix gavs ut mellan 1978-1982. Hög kvalitet och angelägna ämnen. Såg just att jag bara har två årgångar, måste åtgärdas!

Konklusion: gamla tidskrifter kan också vara bra - och aktuella!

Inga kommentarer: