torsdag 31 juli 2014

Filmlogg 1 Pickup | Tracks

Jag arbetar på ett sorts manuskript utifrån min idé från 2010, Pickup | Tracks, se ett tidigare blogginlägg.

Ett annat sätt att presentera filmen kan vara: The secret language of buildings. Hemligheterna, om de nu finns, kommer att visualiseras. Som fond finns givetvis den ständigt närvarande Tiden, i alla fall vår uppfattning av den - eller åtminstone dess återverkningar och hur den materialiseras.

Ytterligare ett annat sätt att presentera filmen kan vara i form av ännu ett tidigare blogginlägg - Hus - Människa - Tid = 1.

Förutom arbetet med manuskriptet så arbetar jag med inspelning av olika ljud; just nu en ljudsekvens som kommer att inleda filmen. Dessutom rådbråkar jag synten efter ljud och teman som kan användas i filmen. Lång väg kvar. Testfilming pågår för att lära känna kameran.

Så ser det ut sommaren 2014.

1 kommentar:

Donizetti sa...

parabens pelo seu blog, conheça o meu.