fredag 13 april 2012

På väg in i Apokalypsen |

Läsning pågår av Tarkovskijs dagböcker - Martyrologion. Parallellt läser jag hans bok Apokalypsen som vision. Good stuff.

Inga kommentarer: