lördag 27 augusti 2011

Gör det dåligt, men fort |

Det ovan sagda är ett citat. Bakom det står enligt Niklas Rådström i sin vänbok om Stig Claesson den franske poeten Paul Claudel.

Jag citerar vidare: ''Det är ett råd som går emot allt man annars får lära sig om konstnärskapets behov av process och tid för omprövning och reflektion. Men det är när det verkligen gäller det bästa råd som man kan få. Det finns ett avgörande moment i allt konstnärligt skapande när det är alldeles nödvändigt att ge upp varje ambition om att det man gör ska ha ett tidlöst värde, ska kunna erövra en stor och hänförd publik eller ska kunna mäta sig med något ur vare sig samtid eller tradition. Konstnärskapet handlar nästan alltid just om förmågan att bemästra sina ambitioners krav genom att i det skapande ögonblicket göra dem ovikommande och betydelselösa. Alla de förberedelser konstnären gjort genom att öva och studera, samla erfarenhet och kunskap, reflektera, teoretisera och experimentera måste vid ett avgörande moment läggas åt sidan och bara få verka i det fördolda när det skapande ögonblicket inträder. Då är det bästa råd man kan få inte att göra det långsamt så att det blir bra, utan det motsatta'' - enligt ovan. Gör! Avsluta!

Inga kommentarer: