söndag 30 april 2017

Valborgsmässoafton | Prettokontoret

(Click!) Nu brinner valborgsmässoeldarna. Jag har kontorstjänst. Prettokontoret är aldrig obemannat.

Bio Pretto visade frukostfilm; Tarkovskijs Solaris. Lämplig att se om då och då. Som idag.

En bok om att förstå fotoböcker är på väg in - Understanding Photobooks av JM Colberg. Om texten i denna artikel av författaren håller vad den lovar så är den intressant. Avsnittet om sekvensiering av bilder ges 50 sidor av totalt 201.

Ossler, den utmärkte musikern, plåtar även. Ställer ut, som här på Galleri Thimar/Westling 2015. Jag köpte idag två signerade och numrerade printar av honom.

Nu har mitt hus av tändstickor brunnit ut. Må era inre eldar aldrig brinna ut.

Inga kommentarer: