lördag 13 april 2013

Filmlogg 1 | Näktergalen

(Click!) Första stillbilden från nya kortfilmen under arbete - Näktergalens nattliga ljudlandskap förebådar ännu en gryning. Ett sorts manuskript växer fram. 17 sidor - en för varje scen eller sekvens. Bild- och ljudidéer. Befintligt material mappas. I morgon kommer projektet att läggas upp i redigeringen. Nya sekvenser ska filmas. Det enda säkra är att slutresultatet inte blir så som det nu är framskrivet. Mycket kommer att hända på vägen. Det är själva grundidén och målet med mitt filmarbete.

Den regniga nattens soundtrack är Sällskapet - Nowy Port, spår sju, Var och en av oss. Bruno K. Öijer reciterar - oefterhärmlig.

Inga kommentarer: