lördag 26 januari 2013

Tema |

Jag är gäst i detta hus,
denna kropp är för mig som en bindel för ögonen.

Ett citat av Anni Sumari, finsk poet. Här använt av mig för att belysa kopplingen mellan 'hus' och 'kropp' som jag i fotografier och och filmer har som en drone; den underliggande ton som lägger grunden för variationerna över grundtemat - hus och människa som oskiljaktiga, avhängiga och speglande varandra.

Jag har en scen skriven, återstår att se om och i vilken film den hamnar, som i profil visar en person som genom munnen fyller kroppens käril med sand - ett timglas i människogestalt som får sin tid utmätt. Därmed har ännu en avgörande förutsättning i mitt grundtema presenterats; tiden.

För mig, i den miljö jag vistas i, handlar det bl.a. om samspelet mellan inre och yttre rum - en ständigt pågående, given förutsättning där vi orienterar oss fysiskt i det gestaltade rummet i ett intrikat samspel med våra mentala strukturer. Hur vi sätter våra avtryck på den fysiska miljön med olika grader av tydlighet; från de stora strukturerna i landskap, samhällen och städer till interiörerna i vårt enskilda boende.

Denna lördags lunchsoundtrack från Spotify blir Pugh med Visan om Bo, från hans tredje platta Hollywood 1971.

Inga kommentarer: