söndag 27 januari 2013

Defragmenterat bibliotek |

Samlingen växer, nya reoler köps, nya böcker stoppas in - där det finns plats. Med tiden blir samlingen allt mer fragmenterad; svårigheten att hitta det man för stunden söker ökar med växande irritation. Skönlitteratur - än här, än där. Avdelningen för film växer ur sina utmätta hyllmetrar, likaså fotografi och konst. Uppskjutandets bila faller; nu är tid att ta ett förnyat generalgrepp och likt ett defragmenteringsprogram samla ihop vad som ihop hörer och flytta annat till nya platser. 13 reoler (jag använder det danska ordet för att jag tycker om klangen i det) och tre små bokbord - icke tillräckligt. Men det är vad som erbjuds.

Nya böcker är på ingång, förhoppningsvis under veckan. Jörn Donners minnen i boken Mammuten, ser fram emot de drygt 1000 sidorna. Till detta en kortare roman på 150 sidor; Sara Gordan, Martin Andersson - ett skuggspel. Slutligen en bok om filmer och fotografier av den kanadensiska filmaren Peter Mettler, Of This Place and Elsewhere.

Inga kommentarer: