fredag 23 mars 2012

Tankegods |

Som min far sa: Nej, det blev inga barn. Man får ställa hoppet till barnbarnen i stället.

Vad lära av detta? Hopp In Absurdum - som vore det en latinsk sentens.

Inga kommentarer: