onsdag 4 januari 2012

Snöängel | A-K Palm

Romanen Snöängel av Anna-Karin Palm kom ut 2011; en roman hon arbetat med i flera år. Den behandlar  teman och presenterar reflektioner som jag känner mig både berörd av och starkt sympatíserar med och som dessutom, just därför, även tangerar mina filmers innebörd.
Man saknar det förgångna, inte för att det var bättre än nuet utan just för att det är borta. Man gör berättelser av det, men berättelsen tillhör nuet och det förflutna förblir avlägset. Klart och svårtytt som en dröm. - - -
Den privata kronologin förblandas och förbinds med den gemensamma; den egna historien ryms i dunklet mellan de upplysta fläckarna av händelser som tillhör oss alla. En stad är ett rum av tid, av olika slags tid som korsar och kontaminerar varandra.

Ur Anna-Karin Palm Snöängel
Strävan att reproducera liv ligger mycket djupt i den mänskliga kulturen/naturen. Många av våra gärningar kan ur en aspekt betraktas som en förlängning av självbevarelsedriften. Det finns ett starkt drag av strävan efter odödlighet, som manifesteras på olika sätt.


död till priset av liv

vi har aldrig haft
så mycket forntid som nu


som gödselmängden förr
var kopplad till
möjlig areal åker, som liv till död
så läggs
kulturlager
till kulturlager

överst trampar vi vatten
i denna överlagrade sörja
av mänsklig aktivitet

ibland sjunker vi     hittar något
för det upp
till ytan
tappar
glömmer
ny dykning

se mig!
minns mig!
jag finns!
jag har funnits!

odödlighetens mantra tuggas

Ur manuskriptet till Från andra sidan sömnen - En morpheinists drömmar. Pretto film 2007

Kvällens soundtrack är den till mig nyanlända Summvs av och med Alva Noto och Ryuichi Sakamoto, utgiven på Raster-Noton, Archiv für ton und nichtton 2011.

Inga kommentarer: