lördag 24 september 2011

Maximteatern |

Där har en serie tv-program nyligen spelats in, Tack för musiken. Programledaren och jag gick i samma skola på Söder och satt i elevrådet tillsammans; han blev ordförande och gick i åttan, jag ny sjundeklassare. Min merit var att jag året innan varit representant för Söders skolor (?) vid någon konferens om alkohol och tobak, enkannerligen deras skadeverkningar. Programledaren in spe läste italienska, som man kunde göra för vår musiklärarinna, en parant dam med altröst. Som tack för detta åkte den lilla språkgruppen senare till Rom. Resan skulle sedan redovisas i ett diaspel med musik i aulan inför hela skolan. Där blev jag och J. inkopplade, minns jag. Vi skötte apparaterna.Viktigt med synk i vissa partier, krävde en del övning. Framförandet gick bra, vad jag minns. Ännu en berättelse från den yttersta periferin.

Inga kommentarer: