söndag 15 juni 2008

Mediebildernas byggstenar - ny avhandling

Den 22 maj hade jag nöjet att åhöra en disputation vid Linköpings universitet, Tema Q, dvs Tema kultur och samhälle vid institutionen för samhällsutveckling och kultur (ISAK). Avhandlingen - Ryktbarhetens ansikte - Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige - försvarades av Andreas Nyblom. Han behandlar en tidigare outforskad aspekt av svensk litteratur- och kulturhistoria: författaren som celebritet, för att citera från avhandlingens abstract.

Jag var även med i trädgårdsminglet i väntan på betygsnämndens dom. Givetvis gick det bra; avhandlingen är på många sätt lysande och ett spännande bidrag till litteraturens mediehistoria. Efter detta blev det mingel, vin och tilltugg på Linköpings slott under ledning av landshövding Björn Eriksson som med sedvanlig kraftfull stämma gjorde en snabbexposé över slottets historia. Kvällen, för mig, rundades av på Munkkällaren i nära anslutning till Domkyrkan, där disputationsmiddagen serverades. Ett stort tack för detta, Andreas!

En insiktsfull recension av avhandlingen finns att läsa i Svenska Dagbladet. Jag har även kommenterat artikeln där, men den är ännu inte synlig. Antingen försvann den i cybern eller så passerar den redaktionen för granskning.

Till sist - avhandlingen är spännande och väl värd att läsa i sin helhet. Den är utgiven på Atlantis förlag och kan köpas här - gör det!

Inga kommentarer: