onsdag 16 maj 2018

Fotobok 2018 | Slutfix

(Click!) Layoutarbetet tar sin tid. Mycket att ompröva för att sedan återvända till föregående lösning.

Ny titel är [ suhm-whairz ].

En åtgärdslista i tolv punkter. Sedan så är det dags för ett provrtryck. Och kanske justeringar efter det...

Inga kommentarer: