söndag 17 juli 2016

Nattlig reflektion |

(Click!)

Natten mot söndag 00:18

 
Pater noster, du som är i huskroppen
du går och går
är i kontinuerlig rörelse
når aldrig fram till det som ändå inte finns
ständigt på resa
mellan olika tempus och nivåer
fastän fjättrad i en och samma kropp

Frater noster
tröstens källa och uttolkare
med den stora glömskans metod
får oss att tro att varje dag är ny

* * * * *

Dörren får ej öppnas under färd

dörren öppnas alltid under färd

inåt
alltid inåt

Inga kommentarer: