söndag 13 mars 2016

VideoART with Content |

Min video Trailer No 5 för Pickup | Tracks återfinns nu även i gruppen VideoART with Content på Vimeo, curerad av videokonstnären Christina Pavesi, Milano. Hon är utbildad vid Fine Arts Academy ot Brera i Milano. Hennes konstvideor visas på de stora scenerna inom och utom Europa.

Gruppen beskrivs så här på Vimeo: "Video art with concept and feeling. A group for artists who use video as a medium."

Ett spännande urval filmer, gör ett besök!

Läs mer om Christna Pavesi och se några av hennes filmer.

Inga kommentarer: