onsdag 27 januari 2016

Folkhemsre:tro | Vid bilen


(Click!) Plåtningstime. Man blev uppställd vid bilen på 1960-talet. Bilen var viktig - att ha eller att inte ha. Bilen var stjärna - vägarna blev bättre och större, trafikleder drogs, motellen placerades ut vid vägarna. Bilen och vägarna präglade hur samhället planerades.

Farfar var droskägare i den lilla skalan. Då fick man åka dieselmerca eller mjukfjädrande amerikanare.

Inga kommentarer: