torsdag 26 november 2015

OEI #69-70: On film |

Nyanlänt till biblioteket - OEI On film. En välmatat och intressant nummer, 460 sidor. Läsning pågår. Fokus är på s.k. experimentell film. Läs mer om dubbelnumret av OEI här.

Inga kommentarer: