torsdag 22 januari 2015

Proof |


(Click!) Det var minnet av någonting annat på den blottade brandgaveln som fångade mig; det mörka avtrycket. Bilden presenterad som från en gunga med betraktarens huvud kastat bakåt.

Inga kommentarer: