söndag 22 juni 2014

Bakomtankar | Filmproduktion 2014

25 minuter till länsgränsen med bil eller tåg, sedan befinner jag mig i SL-land.

Jag tror att de flesta av oss har ett band till en speciell plats, oftast kopplad till en punkt belägen någonstans vid barndomens tio första år.

Bandet kan vara mer eller mindre spänt - för en del så löst att de inte känner av bandet vilket gör att de tror att det inte existerar; som för en hund med slackat koppel. Men så rycker det till, bandet stramar, man blir påmind om att någonting i andra änden kallar.

Wir fahren fahren fahren auf der Autobahn. Allt är i rörelse i betydelsen förändring, kanske riktningslöst. Allting handlar om tillstånd; dynamiska processer över olika tidsintervaller. Den hisnande känslan av rymd, i det stora såväl som i det lilla - och den hemlighet som jordens inre bär på.

Inga kommentarer: