fredag 14 februari 2014

Lotta Lotass | Varia under slutläsning

Ett spännande författarskap med en relativt sen men fullfjädrad debut. Läs presentationen av henne på Akademiens hemsida.

I Varia från 2014 samlas äldre texter publicerade i tidningar, tidskrifter och antologier. Jag har särskilt (återigen) fastnat för Mobil essä, tidigare publicerad i Anakronismer, 2007, givetvis representerad i mitt bibliotek sedan tidigare. Här rör vi oss mellan olika källor som behandlar rumtid, händelsekvanta, kubismen sedd från ett flygplan av Gertude Stein, konceptuell konst, kronotopen, Alain-Robbe Grillets modell för sin roman I labyrinten m.m.

Sammantaget tankevidgande och nära mina källor och inspiratörer till mina filmer.

PS.
I en artikel i fredagens DN Kultur säger Jim Jarmusch att inspelningen bara är ett sätt att samla material som sedan blir film i klipprummet. Visst är det så. Vidare: Jag är fortfarande en dilettant som går i gång på allt: film, musik, böcker, fågelskåderi, svampplockning och nya vetenskapliga rön. Medhåll även här. Detta tror jag även gäller för Lotta Lotass. DS.

Inga kommentarer: