söndag 25 augusti 2013

Robert Bresson möter Pretto film |

Det kan inte hjälpas, men det är något postumt över mötet. Kanske beror det på att Bresson dog 1999 ;-). Men bortsett det - inspirerande möte i Bressons anteckningar om film i boken Anteckningar om cinematografin, det franska originalet utgivet 1975, nu i en reviderad nyöversättning av Ingela Romare och Lena Westerberg. Det mesta är tänkvärt, en del tveksamt och några saker ställer jag mig avvisande till. Det är som det ska vara.

Jag läser boken mot en fond av tankar kring min senaste film, The Nocturnal Soundscape of the Nightingale Forebodes Yet Another Dawn. Fastnar givetvis för detta citat: Är det för att näktergalen alltid sjunger samma sång som den är så beundrad? Detta tydliggörs i ett annat citat: Alla dessa effekter som du kan uppnå genom upprepning (av en bild, ett ljud).

¤ En cinematografisk film, där uttrycket uppnås genom förhållanden mellan bilder och ljud, och inte genom mimik, gester och tonfall (hos skådespelare eller icke-skådespelare). Som varken analyserar eller förklarar. Som komponerar på nytt.

¤ Gräv där du står. Glid inte iväg någonstans. Tingens dubbla, tredubbla botten.

¤ CINEMA öser ur en gemensam tillgång. Cinematografin gör en upptäcktsfärd på en okänd planet.

¤ Låt det vara bildernas inre förening som laddar dem med känsla.

¤ En gammal sak blir som ny om du frigör den från det som vanligen omger den.

Slutligen ett citat som leder över till min nästa film, Dialogue for Two Apparatus, sedan länge under förproduktion: ''Vad det är fantastiskt, inte sant, att en människa är en människa!'' (Baudelaire) Det är kanske det som skivspelaren och bandspelaren säger till varandra. Min kommande film utgörs av en dialog mellan en skivspelare och en bandspelare.

Inga kommentarer: