lördag 16 mars 2013

Punctum |

Texture | Meeting

Bricks of Green

Je suis blessé!
(Click!) Roland Barthes resonemang om punctum är intressant, liksom dess motsats studium. Jag lockas av och försöker fotografera bilder som har ett punctum - vi är många. Då och då är själva punctumet det som gör att jag ser bilden och försöker fånga just det - misslyckas ofta. Ibland dyker det upp först efteråt i olika efterbehandlingsprocesser. Ibland långt senare när jag rasslar igenom en massa ratade fotografier. Här talar jag alltså om det punctum som just jag ser, som får mig att välja ut en bild, att kanske genom beskärning (ett sorts misslyckande - eller kanske inte) fånga eller tydliggöra ett punctum.

Inga kommentarer: