måndag 10 december 2012

Onytt |

Snart är 2012 till ända. Det år som Pretto film firar femårsjubileum. Lika tyst som den kom, lika tyst har firandet pågått. De senast upplagda bilderna på Saatchi Online firar triumfer i tysthet, oupptäckta av de många. Time Bells har 41 titt vilket säkrar en placering betryggande långt ner på Leader Board på Månadens film.

Ljuspunkt?  Widerbergboxen är på väg.

Inga kommentarer: