lördag 10 november 2012

Lördag på Prettofabriken |

(Click!) Dagen inleddes med en frukostfilm på Blu-ray: SnowWhite & The Huntsman. En uppgradering till vuxensaga som borde glädja bröderna Grym så som den gladde mig.

Nu väntar dagens arbete som består i att fortsätta nattens övningar rörande vilka fotografier som presenteras var, dvs på Saatchi Online eller Konstkvarteret. Saatchi slimmas ner för att anpassas till marknaden och Konstkvarteret växer.

Time Bells ska även lotsas till premiär på Shooting People och The Official Pretto film Channel på YouTube. Ett antal printar till ska väljas ut för ramning. Två filmer under förproduktion: Dialogue For Two Apparatus och Pickup | Tracks. Bild- och textboken Den stilla filmen ska fortsätta att knådas. Det puttrar och pyser i Prettofabriken.

En ny hemsida planeras, som jag tidigare har nämnt. En sida som även den ska vara nerslimmad och bättre utnyttja och länka till, alternativt spegla, befintliga sajter, som t.ex. Saatchi, Konstkvarteret och Shooting People.

Under läsning: Leif Zerns väl mottagna bok Kaddish på motorcykel, där jag får ett annat perspektiv på min barndoms Söder. Läste nyss Bodil Malmstens senaste bok, värd att återkomma till. Läsningen av Tarkovskijs Martyrologion fortsätter; denna 1000-sidiga dagbok 1970-1986.

Inga kommentarer: