torsdag 4 oktober 2012

Time Bells | Filmlogg

(Click!) Första stillbilden från arbetet med Pretto films senaste kortfilm - Time Bells.

Tiden i form av döden ringer i klockorna - en själaringning i den svarta rymden. Minnesfragment från olika tider träder fram. Ingenting märkvärdigt. Ingenting märkvärdigt alls.

Inga kommentarer: