söndag 14 oktober 2012

Höstlig lördag |

Mörkare tider, begynnande kyla. Sol ibland som en påminnelse. Brist. På tid. Eller kanske bara fel prioriteringar. De försåtliga valen.

SJ förde mig genom ett gulnande landskap; grangrönt, lövgult, falurött uppstruket på sågad skog, tak av tegel under himmel välvd. Avsaknaden av milrök. Grenverkens ögon sökte mina. Ljudet av bergskärningar och korta tunnlar tumlade runt. Vi färdades genom ett nätverk av koppar och stål, växlades in på Stockholm C. Jag landade så småningom per taxi hos vännen Å.

Blågrått skymningsljus ramade in oss vid Thaiwokens take awaylucka. Väntan under samtal och vice versa, promenad hem till dukat bord med vin och tända ljus - välkomna följeslagare genom historien. Ännu ett glas rött vid den öppna spisens värmande eld innan minnets slutare förvandlade även detta skeende till en ny orienteringspunkt i våra minnens vidsträckta och överlagrade geografi - kartan ritas ständigt om.

Söndagskvällens soundtrack via Spotify är en sång av Barbara – Dis, Quand Reviendras-Tu ?

Inga kommentarer: