torsdag 8 december 2011

Filmlogg | Time Bells

Just nu pågår arbetet med Pretto films nya kortfilm - Time Bells; idéer prövas, bildlösningar formuleras i text för att så fort tid ges, prövas. En del av inledningen är under arbete; utmaningen är att hitta en bildlösning och rörelse som stämmer överens med bilden till vänster och de tre klockljuden i electronicastycket Time Bells.

Inga kommentarer: