torsdag 6 oktober 2011

Grattis | Tomas Tranströmer

Jag har länge läst Tranströmer; tyckt om hans motiv, angreppssätt. Hus, rum, metaforer, dröm, resa. En inspiration för mina kortfilmer.

Postludium

Jag släpar som en dragg över världens botten.
Allt fastnar som jag inte behöver.
Trött indignation, glödande resignation.
Bödlarna hämtar sten, Gud skriver i sanden.

Tysta rum.
Möblerna står flygfärdiga i månskenet.
Jag går sakta in i mig själv
genom en skog av tomma rustningar.
Ur diktsamlingen Det vilda torget (1983)
Tomas Tranströmer

Inga kommentarer: