söndag 17 oktober 2010

Loggbok | Did You See That Bird?


(If you lik'em big...) Denna vilodag har ägnats tillkomsten av ett soundscape. Efter att ha gjort ett antal versioner av filmen och tittat igenom dessa fick jag en idé om en tredje sekvens som skulle föregå slutsekvensen. Tidigare har jag tagit bort två sekvenser - kanske kan de återanvändas i en annan film. Den aktuella filmen är precis så, nämligen grön; uppbyggd av återanvänt filmmaterial, kasstagningar och nytagna stillbilder. Dagens soundscape redigerades fram med hjälp av ljudeffekter från Pretto films arkiv, väl tagna om hand på Studio Monolith. Resultatet blev bra, tycker jag. Återstår att lösa problematiken med musikens upphovsrätter.

Inga kommentarer: