torsdag 30 september 2010

New Short Film | Did You See That Bird?(Stills from the film. Click for bigger images.) Jag har under veckan fortsatt arbetet. En första sekvens om ca sex minuter finns grovt framtagen plus ytterligare två minuter. Första sekvensen beledsagas just nu av musik komponerad av Max Richter (som har gjort musiken till Walz With Bashir), oerhört bra och går svårligen att överträffa, vilket blir ett problem med tanke på rättigheter/kostnader. Nå, återstår att se var projektet landar. Det finns även en undertitel, också ännu bara ett arbetsnamn; A film for all of you who couldn't see the bird. Filmen visualiserar och förstärker vardagens små händelser som normalt aldrig uppfattas eller ges någon betydelse.

Inga kommentarer: