lördag 4 september 2010

In Between | 10 x Pretto film


(Klicka för större bild. Foto Jan H. Edvardsson.)
Ett fotografi; förfluten tid, gråskala, rörelse i form av oskärpa. Efter tio kortfilmer, ett antal provfilmer och test i samband med en längre produktion så är det en sak som är tydlig i mina filmer: användandet av stillbilder i kombination med s.k. rörliga bilder - stillbilder som blir rörliga i våra huvuden. Fascinationen för stillbildens säregna kvaliteter i filmens värld är inte ny, givetvis inte. Många filmare inom den experimentella filmen har alltid varit öppna för stillbilden och filmens förhållande till tid. Jag är en av dem. I detta globala, universella flöde av händelser som oupphörligt rusar emot oss i form av bilder finns en lockelse i att fånga ögonblicket, så som det såg ut en bråkdels sekund eller längre, ett stycke tid att sjunka in i. En sorts vila från flödet. Ett annat återkommande motiv är att med olika medel skaka liv i en stillbild eller att använda video med mycket lite rörelse i, upplösa skillnaden mellan de båda, tränga bakom det förment stilla och rörliga.

Inga kommentarer: