fredag 24 november 2017

Nothing but Clouds |

Ännu en ny fotobok till biblioteket; Nothing but Clouds av Kristina Jurotschkin, signerad.

Titeln är hämtad från Tarkovskijs film Solaris; så förnekades videobevisen om främmande liv på planeten Solaris.

Ett intressant, meditativt bildflöde möter den som öppnar boken.
 
Se boken bläddras igenom på Vimeo.

Inga kommentarer: