lördag 24 juni 2017

Här sitter en annan |

(Click!) ...och funderar. På lokal, som vanligt. Plåtad av kamrat J helt nyss.

Dagen var fri. Vi skulle äta oss igenom den och däremellan plåta. Så gjordes också.

Jag har skrivit om detta i ett tidigare inlägg. Nu gör jag det igen. Fast annorlunda. Mycket är likt, men med vissa förskjutningar. Så som alla våra dagar är.

När vi inte letade motiv och försökte göra egna bilder tittade vi på andras. På sådana där pensel använts eller andra verktyg. Är det någon skillnad? Det beror på. Bra fotografer är bildmakare.

Det handlar om kommunikation. Genom val av motiv, utsnitt, ljus, mörker och andra komponenter (som inte alltid låter sig namnges) strävar en bildmakare efter att göra en bild som hos betraktaren lyckas starta den åtråvärda motorn som gör att betraktaren börjar att reflektera, fylla i, ställa frågor utifrån bilden. Detta gäller oavsett medium.

Så vandrade vi vidare genom staden. En del stråk har beknallats i femtio år. När ljuset började försvagas betraktade vi Skinnarviksberget från Kungsholmen. En minnesbild överlagrad tusen gånger om.

Inga kommentarer: