lördag 27 maj 2017

Hänga vägg |

(Click!) Kanske en utställning. Arbete pågår.

Att göra ett urval. Att välja. Att välja bort. En uppgift som alltid känts svår. Många är de som brottats med detta.

Ett rum. 20 kvadratmeter. Två långväggar och ett fönster. Hur svårt kan det vara? Just det. Svårt.

Tät hängning eller galleriluftig? En kombination? Allt hänger ihop, påverkar urvalet, presentationen och tillbaka igen.

Några strukturer träder dock fram. Byggnader och miljöer kontrasteras mot subjektiva bilder av natur och vatten - dess olika texturer står i fokus.

Inga kommentarer: