måndag 20 mars 2017

Projekt x 3 | Foto + film

Fotoboken DUO (78 sidor) har justerats med ett förändrat omslag och bilder har ljusats upp. En beställning av ett tiotal exemplar går iväg inom kort. Mycket begränsad upplaga, högst 100 exemplar kommer att tryckas.

Fotoboken UN|SEEN (118 sidor) ska slutjusteras. En provbeställning på några exemplar går iväg samtidigt med DUO. Mycket begränsad upplaga, högst 100 exemplar kommer att tryckas.

Arbetet med filmen Metaphor I - VIII har återupptagits i helgen. Drygt 15 minuter film finns mer eller mindre färdig. Några sekvenser ska föras till och några soundscapes till ska skapas.

Inga kommentarer: