torsdag 13 november 2014

Prettogram |

# En kritisk granskning görs av 20,000 Days on Earth - filmen om Nick Cave - i nätupplagan av Cinema Scope Magazine.

# En katt bland hermelinerna; en njugg recension av Roy Anderssons Duva står att läsa i nätupplagan av Cinema Scope Magazine. Så ock Hynek Pallas i SvD.

# Pretto film goes Plus - on Vimeo. För besökarna innebär detta att filmerna visas i full HD och inte som nu i HD av den lägre graden. Troligen måste filmerna laddas upp på nytt. Under utredning.

# Hugo Rasks förlaga - nog nu. Men båda böckerna av Lena Andersson är bra. Egenmäktigt förfarande läste jag utan en tanke på eventuell förlaga. Nu pågår läsning av Utan personligt ansvar.

Inga kommentarer: