måndag 13 oktober 2014

Lina Selander | Silphium

Silphium - en video från 2014, i samarbete med Oscar Mangione. Filmen presenteras på Vimeo.

Intressant tematik, ljudbehandling; det sparsamma ljudet skulpterar i tystnaden.

''The nature looks back at us, its eyes empty – a reoccurring image in Selander´s film.''

Den som vill kan se min film Man ? Nature på Shooting People. Beröringspunkter finns, men med ett annat uttryck.

Inga kommentarer: