torsdag 6 juni 2013

Filmlogg 8 | Näktergalen


Till frukosten: en omtitt på Agnés Vardas film The Beaches of Agnés. Hon är aktuell med en stor retrospektiv utställning på Bildmuseet i Umeå. Inspirerande. Hon tycker om suddiga bilder nu, fragmenten, att ställa samman - det är så minnet fungerar.

Ska jag göra någonting med spegeln? Prövade just några mobiltagningar. Nej. Har ännu inte hittat sin form.

Bör återvända till att-göra-listorna. Arbeta mig igenom dem. Att nöta är nödvändigt.

Fick en idé om att komplettera vattensekvensen med äldre dior från Dalarna - vatten jag mött. Kräver en djupdykning i bildarkivet - jobbigt. Människan är av naturen lat.

I skrivande stund ännu en idé - att pitcha befintliga forsljud, dvs ändra tonhöjden. Detta för att låta ljuden möta och övergå i tidigare använda brusljud med olika frekvenser (white noise) i början av filmen. Måste prövas. Och kanske förkastas.

Mycket material av Varda finns att se på YouTube - gör en sökning.

Inga kommentarer: